2018-2019 Bahar Yarıyılı Formasyon Programı Ön Başvuru Sonuçları

26 Aralık 2018 Çarşamba

2018-2019 Bahar Yarıyılında  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına alınacak öğrencilere ilişkin ön başvurular formasyon birimince değerlendirilmiştir.

Değerlendirmede;

1- Programa,  Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgesine göre öğrenci alınmıştır.

 2-Öğrenci kabul edilen alanlardaki kontenjan hesabında,  (Okul Uygulamaları  dersleri Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda  yürütüleceğinden)  uygulama öğretmeni  mevcudu  ve Fakültemizin Akademik Alt yapısı  dikkate alınmıştır.

3-İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarında  uygulama öğretmeni sayısının yetersiz olması nedeniyle sadece Üniversitemiz öğrencilerine kontenjan verilmiştir. Ancak  
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 10/4 fıkrası da geçen "Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. " hükmü gereğince bu durumu belgelendirenler kontenjana tabi tutulmadan Formasyon Birimine şahsen başvuru yaparak, birim onayı ile kayıt yaptırabilirler.
 
07 – 18 Ocak 2019 Kesin Kayıt
Telefon 0 464 5328454/2300
e-posta formasyon@erdogan.edu.tr

Not: Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanların olması durumunda diğer üniversitelerin 4. sınıf öğrencilerinden başvuru alınabilecektir.

KESİN KAYIT SÜRECİ İLE İLGİLİ 03.01.2019 TARİHİNDE DUYURU YAPILACAKTIR.


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri

Diğer Üniversite Mezunları