Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikalarının Öğretmen Atamalarında Kullanılma Hususu Hakkında

08 Temmuz 2020 Çarşamba

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarihli ve 12 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Karar ekinde yer alan “Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar” ifadesinde değişiklik yapıldığına ilişkin üniversitelere gönderilen yazı nedeniyle kamu oyunda oluşan bilgi karmaşasını ortadan kaldırmak için aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının Geçici Madde 9 - (1) ‘a göre "1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunur" hükmü uyaarınca Fakültemizde yürütülen söz konusu programdan belirtilen tarihe kadar formasyon belgesi almış/alacaklar öğretmenlik atamasında bu belgelerini kullanabileceklerdir.
 
Not: Fakültemizde 15 Şubat 2020 tarihinde yeni formasyon programına başlayan öğrencilerimizin de bu haktan yararlanabilmesi için akademik takvimde düzenleme yapılacaktır.