Misyon

Ülkemizin uluslararası bilimsel saygınlığına katkı sağlamak ve araştırmacılarımızın bilimsel potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla Üniversitemiz bilim politikasına ve öncelikli alanlarına uygun olarak önerilen Araştırma-Geliştirme Projelerine yeterli ve adil maddi destek sağlayarak belirlenen esas ve usuller çerçevesinde süreci etkin bir şekilde yönetmektir.