2022-2023 Bahar Dönemi Muafiyet Değerlendirme Sonuçları

28 Şubat 2023 Salı

2022-2023 Bahar Dönemi Muafiyet Değerlendirme Sonuçları için Tıklayınız.

Ders Muafiyetleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılmıştır.
(5) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) (Mülga:RG-14/2/2022-31750)(1)
b) Muafiyet istenen dersin başarı notunun 30 uncu maddede belirlenen harf notlarından en
az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir.
c) Muafiyet işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten CC
ve üzeri, G veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
ç ) (Değişik:RG-14/2/2022-31750)(1) Muafiyet istenen dersin kredi veya AKTS’nden
herhangi birinin eşdeğer sayılacak dersin kredi veya AKTS’nden daha düşük olmaması gerekir.
d) Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının,
eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.