Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu Kapsamında Doldurulması Gereken Ek Belgeler

07 Mart 2024 Perşembe


Uygulama Öğrencisi  Tarafından Doldurulacak Belgeler 
Form No Formun Adı Açıklama
1

2
Ders Planı (Word)  (Pdf)

Etkinlik raporları
Her bir ders için hazırlanması gereken planın son halidir.
 
Etkinlik takviminde yer alan etkinliklere ilişkin raporlar

*Yukarıdaki formlardan oluşan «Öğretmenlik Uygulaması Dosyası» uygulama öğretim elemanına dönem sonunda uygulama öğrencisi tarafından teslim edilir.

Uygulama Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak Belgeler 
Form No Formun Adı Açıklama
1 Ders Gözlem Formu  Uygulama öğrencisinin dersini gözlerken kullanılacak formdur. Dönem boyunca gözlemlenen her ders için doldurulur ve dersten sonra uygulama öğrencisi ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşılır.
2 Günlük Değerlendirme Formu (MEBBİS) 
 
Ders gözlemleri sonunda yapılan değerlendirmelerden biri ilk biri son haftalardan olmak üzere en az ikisinin bilgilerinin MEBBİS ortamına aktarılmasıyla oluşan formdur.
3 Genel Değerlendirme Formu
(MEBBİS)
Ders gözlemleri sonunda yapılan değerlendirmelerden elde edilen ortalama değerlendirmenin dönem sonunda MEBBİS ortamına aktarılmasıyla oluşan formdur.
4 Aday Değerlendirme Formu (REBİS İçin) (MEBBİS genel değerlendirme formu not için yeterlidir. Tercihen kullanılabilir. ) Uygulama öğrencisinin dönem boyunca ortaya koyduğu performansa bağlı olarak dersin yarı yıl sonu notu için uygulama öğretim elemanı ile birlikte doldurulan formdur.
5 Uygulama Ögrencisi Takip Çizelgesi Uygulama öğrencisinin teorik derslere devamı ile ilgili tutulan devam çizelgesidir.
Uygulama Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak Belgeler İçin Tıklayınız.  (Word) - (Pdf)
*Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeninden aldığı değerlendirmeye ilişkin formları «Fakülte pedagojik formasyon birimine» teslim eder.


Uygulama Öğretmeni Tarafından Doldurulacak Belgeler 
Form No Formun Adı Açıklama
1 Ders Gözlem Formu Uygulama öğrencisinin dersini gözlerken kullanılacak formdur. Dönem boyunca gözlemlenen her ders için doldurulur ve dersten sonra uygulama öğrencisi ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşılır.
2 Aday Yoklama Çizelgesi Har hafta adayın devam durumunun işlendiği devam devamsızlık çizelgesi, bu devam çizelgesi aynı zamanda MEBBİS üzerinde de her hafta doldurulur.
3 Günlük Değerlendirme Formu (MEBBİS) Ders gözlemleri sonunda yapılan değerlendirmelerden biri ilk biri son haftalardan olmak üzere en az ikisinin bilgilerinin MEBBİS ortamına aktarılmasıyla oluşan formdur.
4 Genel Değerlendirme Formu
(MEBBİS)
Ders gözlemleri sonunda yapılan değerlendirmelerden elde edilen ortalama değerlendirmenin dönem sonunda MEBBİS ortamına aktarılmasıyla oluşan formdur.
5 Uygulama Ögrencisi Takip Çizelgesi Adayın her ders sunumu sonucunda aldığı puanın, ders ve konusunun tarih tarih işlendiği  çizelge.

Uygulama Öğretmeni Tarafından Doldurulacak Belgeler İçin Tıklayınız. (Word) - (Pdf)
*Uygulama öğretmeni, uygulama öğretim elemanına ilgili formları teslim eder.  Bazı formlar uygulama öğretim elemanı tarafında uygulama okulundan imzalanarak teslim alınır.