Tek Ders Sınavı Hk.

10 Haziran 2024 Pazartesi

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı 14.06.2024 Cuma Günü Saat:11.00' de  A Blok 1. Kat Abdullah Demirtaş Amfisinde yapılacaktır.

Tek ders sınavı MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler. (2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. (3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer. 

Tek ders sınavına girecek öğrencilerin tek ders sınavı başvuru dilekçesini ister elden  isterseniz  de e- posta (formasyon@erdogan.edu.tr ) yolu ile imzalı bir şekilde 13.06.2024 Perşembe Günü mesai bitimine kadar formasyon birimine iletebilirsiniz.

Tek ders sınav dilekçesi için tıklayınız.