Pedagojik Formasyon Birimi

Pedagojik Formasyon Birimi

MADDE 9:(1) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, Rektörlük tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir rektör yardımcısı başkanlığında eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ya da ilgili fakülte dekanı ile eğitim bilimleri bölüm başkanından oluşur. Rektör yardımcısı, programın idari ve mali; Dekan ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle iş birliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında iş birliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli işlemleri yapmak.

g) Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 
Pedagojik Formasyon Birimi
Başkan Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT Eğitim Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı